Wróć na stronę główną
Napisz do mnie Lubola Nazwiska występujące w Luboli
tło

LUBOLA

– wieś w Polsce - położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew, w parafii Brodnia.

Położona na wzniesieniu o wysokości 130-140 m. npm. (51°46'20"N i 18°42'53"E) - na pograniczu Kotliny Sieradzkiej i Wysoczyzny Łaskiej.

Według opracowanego przez ks. Stanisława Kozierowskiego i wydanego w Poznaniu w 1926 roku dzieła:” BADANIA NAZW TOPOGRAFICZNYCH na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski ” – pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1406 roku.

Badania nazw topograficznych BADANIA NAZW TOPOGRAFICZNYCH
NA OBSZARZE DAWNEJ WSCHODNIEJ WIELKOPOLSKI
PODAŁ KS. STANISŁAW KOZIEROWSKI
Rok wyd. 1926, strona 236.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lubola, w. nad Stawiskiem, par. Brodnia, pow. turecki,
Csir. I., II. f. 8 v. r. 1406 scolt. de Lubola,
ŁZH nr. 48 r. 1417 Przecl. scult. de Lubola, h. Bończa,
TSz. I. f. 46 v. r. 1418 stren. Chebda de L.,
LBŁ str. 394 ok. r. 1520 Lubolya villa regalis.
Im. *Luboła jak Radoła, Młodoła.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Objaśnienie skrótów:
w. - wieś
CSir – Castrensia Siradiensia – Księgi grodzkie sieradzkie
ŁZH – Łaguna, Zapiski heraldyczne
TSz – Acta Terrestia Schadkoviensia., – Akta ziemskie szadkowskie
LBŁ – Liber Beneficiorium Łaskiego
Im. * – Gwiazdką oznaczył autor te postacie imion i nazwisk, które są zachowane w nazwach miejsc, a nieznane w źródłach jemu dostępnych.

Józef Piąstka
Napisz do mnie
Napisz do mnieCiekawe strony:

Linia

1406

Jeleń

Rok 1406 - to czasy gdy na tronie polskim już od dwudziestu lat zasiada król Władysław II Jagiełło, syn księcia litewskiego Olgierda, który w okolicach Niedzieli Palmowej przy okazji polowania na grubego zwierza w sąsiedniej Brodni, odprawiał roki sądowe.   {©}

Wpierw Lubola była własnością szlachecką.

     1531

Swego czasu należała do Anny, córki Jana Łaskarza Lubrańskiego, od niej w 1531 roku nabywa wieś Lubolę ówczesny ochmistrz dworu króla Zygmunta Augusta - Piotr Opalenicki, syn Piotra i Zbąskiej. Bezpotomny, umiera w 1551 roku, a jego owdowiała żona – Jadwiga z Tęczyna umiera wkrótce po nim. Po jego śmierci cały majątek, przechodzi w ręce jego bratanka – Andrzeja Opalenickiego, ur. w 1540 roku, syna Macieja i Lubrańskiej. W roku 1551 Lubola wraz z sołectwem w ziemi sieradzkiej została z rąk małoletniego Andrzeja wykupiona na skarb państwa za sumę 1076 zł.   {©}

Linia

1551

Od 1551 do czasów rozbiorów - Lubola była królewszczyzną.

Linia

- - - -

Atlas 16 w. POLSKA AKADEMIA NAUK - INSTYTUT HISTORII

ATLAS HISTORYCZNY POLSKI
- WOJEWÓDZTWO SIERADZKIE I WOJEWÓDZTWO ŁĘCZYCKIE
W DRUGIEJ POŁOWIE XVI WIEKU
Pod redakcją HENRYKA RUTKOWSKIEGO
WARSZAWA 1998
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wsie, które prawdopodobnie liczyły ponad 200 mieszkańców -
powiat sieradzki: Brzeźno (s), Dąbrowa Wielka (s), Goszczonów (d), Grąbków (d), Jakubice (k), Klonowa (k), Lubola (k), Męka (k), Woźniki (k), Ziemięcino (s);
{(k) - królewszczyzna, (d) - duchowna, (s) - szlachecka }

Drobne tenuty -
powiat sieradzki: Bogumiłów, Brąszewice, Czekaj młyn, Dupie (Dubie), Godynice, Grodziec Wielki (Grójec Wielki), Grzybek młyn, Jaryszek (Sójki) młyn, Kiełbaska młyn, Klonowa, Kuźnica Brąszowska (Kuźnica Zagrzebska), Kuźnica Klobar (Kuźnica Błońska), Lisek (Liski) młyn, Lubola, Łagiewniki, Sokołów, Tyczyn, Witów, Żeglina karczma.
- - -
Tenuta - jest to dzierżawa dóbr królewskich lub książęcych. Od tej nazwy wywodzi się - tenutariusz - dzierżawca, zwłaszcza dzierżawca królewszczyzny. {©}


- LUBOLA - królewszczyzna, tenuta, par. Glinno, pow. sieradzki, woj. sieradzkie.


-   Dzieje majątku Lubola do czasów rozbiorów są tylko skrótowo wymieniane w niektórych dokumentach. Owszem, od czasu do czasu były przeprowadzane lustracje, niektóre nawet dość obszerne w treści, ale z nich możemy się raczej dowiedzieć więcej o inwentarzu w majątku niż o ludziach tu żyjących. Dokumenty wspominają o niektórych dzierżawcach wsi Lubola.

- - - -

Lustracja 16 w. Lustracje, dz. XVIII, 64
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wieś Lubola, którą dzierzy ImP. Sieradzki ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kliknij w obrazek - by go powiększyć.

1571

Nieznana szlachta Herb Ogończyk NIEZNANA SZLACHTA
POLSKA I JEJ HERBY

Opracował - WIKTOR WITTYG
przy współudziale - STANISŁAWA DZIADULEWICZA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBRĄPALSKI, herbu Ogończyk, Adam, w roku 1571 dzierżawca wsi Luboli w Kaliskiem.                             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Objaśnienie skrótów:
A.b.K.S - Archiwum byłej Komisji Skarbu - Warszawa ul. Rymarska 4.
ks.p. - Księga Poborowa 27. f. 208
M.N. w K. - Muzeum Narodowe w Krakowie III No. 542

- - - -

Lustracja 17 w. Lustracje, dz. XVIII, 64
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wies Lubola, której wsi iest dawną Dzierżawczyną Jeym.P. Jadwiga z Tarnowa, niegdy Im .Pana Aleksandra Madalinskiego Podkomorzego Wieluńskiego pozostała małżonka, ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kliknij w obrazek - by go powiększyć i zobaczyć całość.


-   Od czasów rozbiorów zasób wiadomości o Luboli jest znacznie bogatszy. Nieocenioną skarbnicą są dzieła w opracowaniu:
- Elżbieta Nejman - "Rodzina Siemiątkowskich w Sieradzkiem" i "Powiat szadkowski w dawnej statystyce" - w kwartalniku: "Na sieradzkich szlakach II 2009"
- Elżbieta Halina Nejman "- Szlachta Sieradzka XIX wieku - Herbarz".  
- Ryszard Kabaciński, Krzysztof Mikulski, Jan Pakulski - "Lustracja Województw Wielkopolskich i Kujawskich 1789". Część II...
- Józef Szubzda - Brodnia, Brzeg i Lubola w 1789 r. - w kwartalniku: Na sieradzkich szlakach 3/107/2012/XXVII
Poniżej kilka danych z tych źródeł - dotyczących Luboli.

Linia

- - - -

Herb Świnka

Mączyński Wojciech *1670, † 1750, łowczy sieradzki, kasztelan spicimierski. Od braci Radońskich kupił w 1720 r. za 33 tys. zł wsie Skęczniew, Kościanki i Strachockie Młyny p. sieradzki - ślub - Eufrozyna Jarzyna c. Stanisława, kasztelana sochaczewskiego i Joanny Zapolskiej.   {©}
(W lustracji Luboli z 1789 r. jest zapis: Tudzież cesją przez Eufrozyną z z Jurzynów, niegdy W Woyciecha Mączyńskiego kasztelana spicimierskiego żonę, na osobę ur. Aleksandra Mączyńskiego prawa do tejże często rzeczonej wsi Luboli rozciągającego się przed księgami grodzkimi kaliskimi w sobotę w wigilię święta ś. Szymona Judy Apostoła 27 X 1753 uznaną ..., co świadczyłoby, że co najmniej przez trzy pokolenia Mączyńscy byli właścicielami wsi Lubola.)

        1753

Mączyński Aleksander Józef Nikodem, herbu Świnka, s. Wojciecha i Eufrozyny Jarzyna - *1732, † 1780 - od 1776 starosta lubolski, chorąży chorągwi pancernej Potockiego, chorąży sieradzki, po rezygnacji ojca mianowany kasztelanem sieradzkim, ślub w 1756 - Kępno - Joanna Nekanda Trepka, c. Jana i Zofii Twardowskiej, 1v. Piotrowska, dziedziczka miasta Kępna.   {©}

1780

Mączyński Wojciech Józef Onufry, herbu Świnka, s. Aleksandra i Joanny Trepka - *1758, † 1837, po ojcu starosta lubolski, kawaler orderu św. Stanisława, Orła Białego. Prezes Rady Departamentu Kaliskiego. Dziedzic miasta Praszki z przyległymi wsiami. Szambelan JKM, poseł na sejm Wielki. Należał do najbogatszej i najbardziej oświeconej grupy szlachty wieluńskiej. Popierał rozwój rzemiosła, interesował się eksploatacją rud żelaza. ślub w 1801 Wrocław - Albertyna Wilhelmina Seydlitz. † 1808.   {©}

Posiadał dobra:
1. Praszka
2. Stroyc
3. Wygiełdów
4. Rozterek
5. Szyszków
6. Prosna
7. część Kowali z przyległościami
8. Lubola - dzierżawioną w 1789 przez Antoniego Chmielewskiego, a wcześniej przez przez Kołdowskiego.   {©}

Linia

1783

Czaykowski 1783 Dzięki rejestrowi Franciszka Czaykowskiego o właścicielach ziemskich w Koronie w latach 1783 - 1784, uzyskujemy informacje o miejscowościach i ich właścicielach w tamtych czasach. Jest to jedyne źródło o charakterze masowym, dostarczające informacji o własności osad w końcu XVIII w. i rozmieszczeniu miejscowości zamieszkanych przez szlachtę cząstkową i zagrodową.

REGESTR DIECEZJÓW
Franciszka Czaykowskiego
czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1874
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dekanat Uniejowski
Parafia Brodnia w woj. sieradzkim, pow. szadkowski.
Lubola krol. Mączyński star.788
--- 788 Wojciech Mączyński, starosta lubolski (LSier 1789)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- LUBOLA - królewszczyzna, par. Brodnia, dekanat uniejowski, diecezja gnieżdzieńska, powiat szadkowski, woj. sieradzkie.

1788

Spis kominów 1788 Po pierwszym rozbiorze Polski został zrobiony wykaz wszystkich miejscowości w Polsce, z podziałem na dobra szlacheckie, duchowne i królewskie, według prowincji i okręgów z przypisaną ilością kominów w danej miejscowości. Wykaz ten został opublikowany w wydawanym co rok periodyku :
Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von Anton Friderich Büsching - 22. und lezter Theil - Halle 1788.
(Magazyn nowej historii i geografii, tworzony przez Antoniego Fryderyka Büsching'a - 22 i ostatnia część - Halle 1788.)
w dziale:
Verzeichniß aller adelichen, geistlichen und königlichen Oertern in Polen, nach den Woiwodschaften und Districten, und mit Bemerkung der Anzahl der Rauchfänge in jedem Orte.
(Spis wszystkich - szlacheckich, duchownych i królewskich miejscowości w Polsce, według województw i powiatów, wraz z informacją o liczbie kominów w każdej miejscowości.)

Polen, Woiwodschaft Sieradien, königliche Güter im schadkowkischen District, Dorf - Lubola, Rauchfänge - 38
(Polska, województwo sieradzkie, posiadłości królewskie w powiecie szadkowskim, wieś - Lubola, kominy - 38)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- LUBOLA - dobra królewskie, 38 kominów, powiat szadkowski, woj. sieradzkie.

1789

Pięć lat później po opracowaniu Regestru - Franciszka Czaykowskiego w 1789 r. na terenie powiatu szadkowskiego działała komisja pod przewodnictwem Stefana Walewskiego, której celem było zebranie danych o przychodach w poszczególnych majątkach – informacje te były niezbędne dla obliczenia wysokości podatków. Podstawą wyliczenia był średni dochód z trzech lat, podany przez właściciela, dzierżawcę, ekonoma lub pisarza. Dane te składano pod przysięgą, co skrupulatnie zapisano w protokóle, przy każdej pozycji.

Lustracja odbyła się 5 sierpnia 1789 roku.

Lustracja 1789

Efektem działania komisji był dokument składający się z trzech części:
- (Dokładny opis - po kliknięciu w poszczególną część)
- - -
- Zafudowanie jurysdykcji lustratorów - przedstawia certyfikat praw komisji lustracyjnej.

- Rewizja praw posesora - ujawnia prawa do własności lustrowanych dóbr, oraz uwierzytelnia prawdziwość składanych danych dla komisji lustracyjnej, poprzez odebranie przysięgi od osób udzielających informacje.

- Prowent intraty rocznej - detaliczna ewidencja i wyliczenie dochodu folwarcznego za minione 3 lata.

Produkt wsi królewskiej Luboli
w województwie sieradzkim, w powiecie szadkowskim leżącej, prawu dożywotniemu JW. Wojciecha Mączyńskiego, Orderu ś. Stanisława kawalera, na sejm teraźniejszy z ziemi wieluńskiej posła, podległe przez ur. Antoniego Chmielewskiego sposobem arendy posiadane i wszelkiej intraty i proweniencyji tych dóbr wyciągnięty i JWW Lustratorom dn. 5 m. sierpnia r. 1789 podany.
- - - - - - - - - - - - -
Dochód za jeden rok wynosi: (średnia z 3 ostatnich lat)
Pszenica ozima - 75 zł, Pszenica jara - 52 zł, Żyto - 603 zł 16 gr 12 den, Jęczmień - 254 zł, Siano - 154 zł, Piwo - 81 zł 10 gr, Gorzałka - 230 zł, Czynsz z młyna - 32 zł, Czynsz z ról dworskich - 36 zł.
- - - - - - - - - - - - -
- Podsumowanie dochodów:
R. 1789 dn. 5 sierpnia w czasie lustracji my niżej podpisani z niniejszej nam podanej tabeli produktu wyciągnęliśmy z intraty ogólnej sumę zł 1517 gr 16 den. 12, a że wieś ta Lubola dziesięcinę do kościoła zadzimskiego zł 30 opłacać zwykła tudzież łanowe do Skarbu zł 50 z wybraniectwa opłacane bywa, więc te obydwie sumy wraz złączone 80 złp od sumy na intratę wyciągniętej odtrąciliśmy i tylko zostaje suma na intratę zł 1417 gr 16 den. 12, z tej sumy dwie kwarty na skarb opłacać nakazaliśmy i tej wypada zł 718 gr 23 den. 6 i tę tabelę rękami naszemi podpisujemy

Jan Mniewski, wojski sieradzki, lustrator.
Dominik Dobek, lustrator.
Jan Krąkowski, Komornik ziemski sieradzki, komisarz i lustrator.    / - /  3 podpisy

Komisja dodatkowo otrzymała: - INWENTARZ WSI KRÓLEWSKIEJ LUBOLI - pobudynków, tudzież i osiadłości poddanych i ich powinności w czasie odprawiającej się lustracji dn. 5 m. sierpnia r. 1789 przez ur. Antoniego Chmielewskiego dóbr tych arendownego posesora spisany.
1-mo. Dwor
2-do. Browar (z resztą zabudowań - pełna treść poniżej.)

Stary dwór 1-mo. Dwór stary, dobry od facyjaty z przodku ku wschodowi i tył na sam wschód gontami pobity. Od zachodu zaś wzdłuż na zachód słońca ku facyjacie tył snopkami poszyty z kominem jednym, do połowy cegłą murowany, do połowy gliną lepiony, do którego wchodzą drzwi na żelaznych zawiasach trzech z hakami dwiema i klamką żelazną, wrzeciądzem, szkoblami, z sienią, z której na prawą stronę wchodząc do izby drzwi pojedyncze na zawiasach dwóch żelaznych z zamkiem z ordynaryjnym, antabą.

Antaba W tej izbie podłoga z tarcic stara naddezelowana, okien 3 dobrych w drzewo oprawnych, piec mały, niski z kafli starych, białych, ordynaryjnych wraz z alkierzem grzejącym, sufit dobry z tarcic układany. Z tej izby wchodząc do alkierza drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z zamkiem antabowym i haczykiem.

W tym alkierzu podłoga stara naddezelowana, sufit z tarcic ułożony, okna 2 dobre w drzewo oprawne. Z alkierza wchodząc do sionki drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z haczykiem. Rys. J. Szubzda - Rzut przyziemia dworu Lubola.

Z tej sionki do sadu wychodząc także drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z skoblem i haczykiem żelaznym.

Izba druga czeladna, wchodząc po lewej stronie drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z zamkiem starym dobrym, skoblem i wrzeciądzem. W tej izbie podłoga stara zdezolowana, okien 3 dobrych w drzewo oprawnych. Piec stary prosty z kafli, połowa z zielonych, połowa z glinianych starych. W tej izbie kominek zrujnowany, z tej izby wchodząc do izdebki drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z skoblem i wrzeciądzem, z zamkiem antabowym.

W tej izdebce okno jedno w drzewo oprawne dobre, zamiast podłogi posadzka z gliny, z tej izdebki wchodząc do komory drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z skoblem i wrzeciądzem. Z tej izdebki wychodząc do sionki drzwi stare złe od innego budynku przybrane i te tylko wokoło zabite. W środku tego budynku kuchnia, w tej kuchni kotlina z gliny wymurowana, do której wchodząc drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z klamką. Na górę wchodząc po lewej stronie jest alkierzyk, czyli schowanie z pruska wyporządzone na łokci 7 wszerz i wzdłuż, do którego wchodząc drzwi na zawiasach i hakach żelaznych z skoblem, wrzeciądzem, okno jedno w drzewo oprawne, dobre, w izbie wielkiej kominek, czyli kaptur do komina zły i reperacyji potrzebuje, to jest gdzie gotują dla czeladzi.

Suszarnia z muru pruskiego i browar 2-do. Browar pomiędzy sadami stary, dobry, snopkami poszyty, do którego wchodząc drzwi na biegunach z zaporą drewnianą, z skoblem żelaznym. Drzwi na biegunach osadzone na dole w przyciesi, a na górze w kunie

W tym browarze kadzi 2 okrągłe do piwa robione, jedna nowa, druga stara ale dobra, beczek starych 3, zlewka 1, kosz do chmielu 1, wylewka 1, ale te wszystkie statki nie są gruntowe. Wchodząc do izby drzwi także na biegunach drewnianych z wrzeciądzem, w tej izbie posadzka z gliny, połap z tarcic, okien 2, jedno małe, drugie większe dobre w drzewo oprawne.

Przy tym browarze studnia stara, cembrowana z dylów dartych z ryną.

Za browarem suszarnia nowa z pruska budowana, u drzwi skobel żelazny, snopkami poszyta.

Na podwórzu stajnia z oborą i w jednym zabudowaniu to wszystko z gruntu złe oprócz dachu, który dobry przy stajni.
Podwórze
Owczarnia stara w zamek pobudowana, wyreperowana i przyciesie nowe dane, w tej owczarni wrót dwoje na tyle z wydawką.

Przy tej owczarni na lewej stronie stajnia cugowa snopkami poszyta z gościńca starego w słupy nowe przestawiona, a tej stajni drzwi dwoje na biegunach drewnianych, podłoga z delów dartych z żłobami i drabinami.

Na boku stodół za ogrodem dworskim owczarnia nowa z dylów dartych w słupy wybudowana snopkami pokryta, fortka na biegunach z wrzeciądzem.

Stodoła stara z delów w słupy pobudowana o bojowiskach dwóch, przy której wrót czworo, jedne z zamkiem starym i kluczem, inne zaś z skoblami i wrzeciądzem.

Stodoła pojedyncza stara, także z dylów w słupy pobudowana, przy której wrota i w jednych wrotach zamek i klucz do zamknięcia, w połowie zaś stodoły spichrz i sieczkarnia z zamknięciem skoblem i wrzeciądzem.

Karmnik mały na czterech słupach wystawiony, szorem jednym gontami pobity, wierzchem snopkami poszyty.

Dranice i słoma na dachu Gorzelnia nowa snopkami poszyta, zaś na sieni i izbie dranicami pobita, w tyle snopkami. W tej gorzelni drzwi dwoje na biegunach, okno nowe, stalków gruntowych nie masz.

Rozmowa przy studni Chlewy nowe, wystawione w słupy, pokrycie dobre, na jednej stronie 2 chlewiki dla kur i gęsi, na drugiej stronie dla świni, w tym budynku drzwi czworo na biegunach.

Okolica podwórza dworskiego wokoło płotami dartymi w słupy ogrodzona, jako i ogrody znajdujące się w tym podwórzu. Te z gruntu wyrudowano i wychędożono de novo w podwórzu dworskim.

Lamus Studnia z delów cembrowana z żurawiem i kąsiorem, żłobem do pojenia inwentarza.

W sadzie lamus snopkami poszyty.

Piwnica drzewniana snopkami poszyta, wchodząc do niej drzwi na biegunach z wrzeciądzem, do drugiej piwnicy drzwi na biegunach z wrzeciądzem,cały budynek nowy. Sady i inne ogrody nowo ogrodzone w słupy koły dębowe.

Stodoła o jednym sąsieku w dyle łupane, nowo postawiona, przy której stajenka przystawiona, snopkami poszyta.

- - -
Osiadłość poddaństwa z wyrażeniem ich robocizny następuje takowa:

Półrolnicy - (wszyscy odrabiają po 2 dni pańszczyzny i przędą po 6 łokci przędzy.)

Franciszek Tulak, Antoni Bomba, Woyciech Dominiak, Jędrzey Wasinski, Jan Walczak, Jan Zydorak, Sebastyjan Deka, Jan Konopka, Paweł Wronski, Sebastian Wronski, Jakub Krawczyk, Jędrzey Peiek, Grzegorz Jozwik, Grzegorz Perek, Franciszek Moskal, Kazimierz Kaczmarz, Paweł Cichorz, Wawrzyn Pałasz, Jędrzey Kubel, Piotr Kcilek, Antoni Komięga, Roch Walczak, Jozef Juzwik, Stanisław Osuia, Wiotacha Młody

Ci teraz wypisani chłopi robią po 2 dni czworgiem bydłem.
Dalsza osiadłość poddaństwa, którzy tylko ręczną robi, podobnież po dni 2.

Zagrodnicy:
Piotr Labusinski, Mikołaj Gonsak, Ludwik Pastucha, Urban Kowal, Blaszczyk Michał, Kasper Dydata, Kotacha, Szymańska, Macieyka, Roch Siewść, Pastuszyna, Maciej Pałasz

Ci chłopi zaprzęg maja swój, chałupy swoim kosztem postawione, pańszczyzny jako wyżej odbywają, przędze przędą.
Anto[n]i Chmielewski    / - /  podpis.
- - -
Lustratorzy odebrali też o delegacji chłopskiej spisane roszczenia jakie mają względem obecnego arendarza Chmielewskiego z podkreśleniem nie wykonanych ustaleń, które nakazała poprzednia komisja lustracyjna. Pretensje te ujęto w 26-ciu punktach w piśmie o nazwie „Punkta pokrzywdzonych nas gromady”.
- Pod skargą podpisali się: Maciej Wroński, Michał Błaszczyk, Norbert Perek, Moskal Wita i Sebastian Wawrowski.
- - -

- LUBOLA - królewszczyzna - 39 dymów, par. Brodnia, dekanat uniejowski, powiat szadkowski, woj. sieradzkie. {©}


Informacja z 1837 o śmierci byłego tenutariusza Luboli - Wojciecha Mączyńskiego:
Nekrolog - Kurier Warszawski KURJER WARSZAWSKI - № 337 D. 19. Grudnia. - Rok 1837.

Z Praszki. - Dnia 9 Listopada r.b., żyć przestał w dobrach swoich dziedzicznych JW. Starosta Wojciech Mączyński, Kawaler orderów Orła białego i S. Stanisława, przeżywszy lat 89. Zgon ten w nieutulonym żalu pogrążył pozostałą małżonkę, familię, licznych przyjaciół i wszystkich znajomych tego czcigodnego Nestora całej okolicy. Od młodości różne krajowi sprawując posługi. Mąż ten prawy w zaciszu domowym doczekał się sędziwej starości. Wzorowy Obywatel i Urzędnik. Najlepszy małżonek i Ojciec, miły Sąsiad, rzadkiej dobroci i uprzejmości Pan dla domowników i włościan, pełen religji i szlachetnych uczuć, ś. p. Starosta Mączyński w pięknej i wspaniałej postaci, mieścił równie piękną duszę. Obfite łzy przy pogrzebie świadczyły tę prawdę, że osierocona okolica długo wspominać będzie i ubolewać nad stratą tak zacnego obywatela, którego popiołom pokój niechaj będzie!

Linia

----

Choć za zezwoleniem króla Stanisława Augusta - dobra Luboli miały być w dozgonnym posiadaniu Mączyńskich to jednak zawierucha dziejowa i rozbiory sprawiły że dobra te trafiły w inne ręce. Następnie właścicielem Luboli jest:

Antoni Siemiątkowski herbu Jastrzębiec - *1758, †1826, syn Michała, dziedzica dworu Popowo w gnieźnieńskim i Teresy (Wiktorii) z Pikarskich, - pisarz sieradzki, radca woj. kaliskiego, ślub w 1785 z Anną Chłapowską córką Karola podkomorzego JKM i Krystyny Zbijewskiej.   {©}
Herb Jastrzębiec
O zaszczyty i tytuły się nie ubiegał, całe życie, od 1781 r., piastował urząd pisarza ziemskiego sieradzkiego. Miał ku temu stosowne wykształcenie, odbył studia prawnicze i praktykował jako palestrant przy Trybunale Koronnym w Piotrkowie. Jako polityk dokonywał niezbyt fortunnych wyborów, podpisał akces do konfederacji targowickiej w 1792 r., a po drugim rozbiorze był w delegacji składającej przysięgę wierności Fryderykowi Wilhelmowi II. Wybierany był posłem na sejmy, znany z umiejętności prawniczych.

Posiadał dobra:
Już przed rokiem 1783 był właścicielem dóbr Biskupice, a od 1799 zaczął kupować kolejne majątki w Sieradzkiem.
Były to:
- Zborowskie i Trzebiczna - nabyte od Stanisława Kossowskiego za 150 tys. zł, w tym samym roku
- Grądy cz. A, Miedzno cz. A, i młyn Kalas - kupił od Feliksa Łubieńskiego za 89 tys. zł.
W roku 1801 został właścicielem:
- Wojsławic, Woli Wojsławskiej, Rembieskich, Pratkowa, Zamłynia, Stradzowa - kupionych od Antoniego Zaręby Cieleckiego za 458 tys. zł.,
- Kowali po Ignacym Cieleckim wartych 100 tys. zł, oraz Stęszyc Tymienieckich czyli Grzymalnych od tegoż Cieleckiego za 72 tys. zł.
Dwa lata później w 1803 jego własnością został:
- Korczew wartości 72 tys. zł, Żerosławice i pół Miedźna lit. B, Grądy lit. B - zakupione od Wojciecha Sucharskiego w za 250 tys. zł.
- Części Miedźna warte 6000 złotych i Lipiny cz. B za 12 tys. zł - nabył w roku 1805 od Pawła Biernackiego.
- Miał też kamienicę w Piotrkowie przy ul.Łaziennej.
Łączna wartość dóbr w chwili śmierci Antoniego wyniosła 1.201.800, co prawda były i duże długi - 359 tys. zł, ale i tak został dla spadkobierców majątek wartości 662 789 złotych, nie licząc dóbr Biskupice, które wcześniej przypadły synowi Józefowi.   {©}


Informacja z 1826 o śmierci byłego właściciela Luboli - Antoniego Siemiątkowskiego:
Nekrolog - Kurier Warszawski KURJER WARSZAWSKI - № 310 D. 30 Grudnia. SOBOTA. ROK 1826.

Na dniu 16 b. m. i r. we wsi dziedzicznej Tymienice w Woiewództwie Kaliskiem położonej, przeniósł się do wieczności JW. Antoni Siemiątkowski orderu S. Stanisława I-ej klasy Kawaler, przeżywszy lat blisko 80. Długoletni wiek swój poświęcił nieprzerwanej pracy, tak w zawodzie publicznym iak prywatnym. Za rządu bywszego Królestwa Polskiego piastował zaszczytne urzędy w Wydziale Sądowniczym. Był Posłem na Sejmie w r. 1788 zaczętym, a następnie za X-twa Warszawskiego w r. 1812 i Królestwa Polskiego w r. 1818. Zgon iego okrył żałobą stroskaną małżonkę, dzieci familją i licznych przyiaciół. J.

1802

Mapa 1802-1803 Młyn wodny W latach 1802-1803 została opracowana przez niemieckiego architekta Davida von Gilly -
MAPA PRUS POŁUDNIOWYCH


- Godne uwagi są odnotowane na tym terenie działające wówczas : młyny i cegielnia.
- - - - - - - - - - - -
- Legenda:
º   - einzelnes Haus - pojedyńczy dom
☼ - M. Wassermühle - młyn wodny
 ×  - Windmühle - wiatrak
- Zieg. = Ziegelei - cegielnia
- - - - - - - - - - - -

- Luboller Mühle  ☼ - Lubolski młyn wodny. W aktach metrykalnych nazywany jako - Lubola Młynik.
- Młyn stał przy strumieniu zwanym dawniej Stawisko, a obecnie rzeka - Jadwichna.
W latach 50-tych była to uregulowana dość szeroka - ok. 2 m. czysta rzeczka, nazywana Jadwisią, na której we wsi Ferdynandów postawione były dwa duże, drewniane mosty. Jeden na drodze do Józefki, a drugi na drodze do Rudnik. Miejsce obok rudnickiego mostu, gdzie wody Jadwisi łączyły się rowkiem zbierającym wody z łąk pobliskiej "Podolszyny" był bród, nazywany przez miejscowych - "młyniskiem" lub "muniskiem".
W latach 30-tych zabudowań podobno już tam nie było, ale miejsce to było bardzo uczęszczane, gdyż miejscowe gospodynie prały i płukały bieliznę i pościel w bieżącej wodzie.
- Niecały kilometr dalej, na rzece Pichnie był Rudniker Mühle  ☼ - Rudnicki młyn wodny. Tam za mostem było rozwidlenie dróg. Prosto biegła do Rudnik, a w prawo był dojazd do łąk ciągnących się aż do wsi Osowiec. Skręcając w tę dróżką biegnącą w górę rzeki, wśród rozległych dookoła łąk, po lewej stronie stał samotny punkt triangulacyjny, nazywany patrolką, a po prawej stronie przy rzece, jeszcze w latach 50-tych stały nieliczne, zmurszałe stare drzewa owocowe, świadczące o dawnym życiu na tym pustkowiu.
- W Zagórkach na rzeczce zwanej Niniwka - zaznaczony jest młyn wodny - ☼, a obok przy drodze do Brodni stał wiatrak -  × .
- W Pęczniewie - ówcześnie zwanym Pienczniów - działała już cegielnia. - - Zieg.

Linia

1805

Herb Dołęga

W 1805 roku Józef Kossowski kupuje od Antoniego Siemiątkowskiego wieś Lubola, za wartość 281 246 zł, oraz Zagórki za 100 tys. zł, z koloniami Jadwichna i Józefka, dla swej najmłodszej - ośmioletniej wtedy córki Joanny.

Józef Kossowski herbu Dołęga - *1763, † 1814, syn Tomasza i Zofia Miękińskiej, starosta bolkowski, podczaszy inowłodzki, sędzia ziemski sieradzki, dziedzic Rudnik, Suchorzyna i Luboli - ślub - Marianna Rosen c. Józefa pułkownika wojsk saskich i Ewy Kossowskiej.

- Posiadał dobra;
1. Rudniki z koloniami Ossowiec, Zawady Przywidz i dezerta Wielopole po matce Zofi z Miękińskich.
2. Pęczniew z folwarkiem Dąbrowa, Dybów, Suchorzyn dawniej Kraczynki i Sypiany.
3. Lubola dawniej królewszczyzna, jak też Zagórki z koloniami Jadwichna i Józefka, kupione dla córki Joanny
4. dobra Gaj w parafi Góra w łęczyckim po ojcu.
5. część wsi Dąbrówka i Strumień, zwanych Wielka Wieś w zgierskim.

- Wartość masy czynnej wynosiła 1.607.044 zł, bierna czyli długi 361.180, tak że pozostało do podziału dla spadkobierców 1.245.864 zł.
{©}

Linia


1808

Wielmożny Teodor Mniewski - Possesor wsi Lubola, zamieszkały w gminie Brodnickiej, liczący lat czterdzieści trzy. - (jako świadek przy sporządzaniu aktu urodzenia narodzonego dziecka) {©}

1815

W Luboli umiera - Wielmożny Pan Jan Lipski - lat 53, katolik, żonaty, szlachcic, Possesor Dóbr Lubola i Dziedzic Wsi Strachanów.   {©}

Jan Lipski herbu Grabie, *ok.1766, † 1815.10.XII, (w Luboli), syn Stanisława z Malinia i Anny Siemiątkowskiej, posesor Luboli - ślub - Elżbieta Kowalska ze Strachanowa, c. Rafała. {©}

1816

Wielmożna Elżbieta Lipska, wdowa, Possesorka Dóbr Luboli. - (jako świadek przy sporządzaniu aktu urodzenia narodzonego dziecka) {©}

1818

- LUBOLA - par. Brodnia, nad strumieniem Stawisko. W 1818 ma 10 ogrodników, 39 zagrodników, 5 komornic, jest młyn.
Dwór masiv murowany na wsch. słońca postawiony, ganek na 4 murowanych filarach. {©}

linia

1819

Kossowska Joanna Konstancja, herbu Dołęga, córka Józefa, - *1798, † 1874 w Luboli, dziedziczka Luboli, poślubia w 1819 (w Pęczniewie) - Ferdynanda Abdank Potworowskiego (z Sienna, herbu Dębno), syn Andrzeja, (ur.1797 - w Bielewe - w Wielkim Księstwie Poznańskim - zm. w 1861 w Merano we Włoszech), z Ralewic, radcę Dyrekcji Szczegółowej Tow. Kredyt. Ziemskiego.   {©}

- - - -

Ślub: Ferdynand Jerzy Potworowski, syn Andrzeja i Ludwiki z domu Żychlińska i Konstancja Joanna Kossowska, córka Józefa i Marianny z domu Rosen - Uwagi: Miejscowość Rudniki. {©}


- Ferdynand Jerzy Potworowski urodził się 10 maja 1797 roku w majątku Bielewe - (obecnie Bielewo - gm. Krzywiń, pow. kościański) gdzie ojciec Andrzej był dziedzicem. Ochrzczony w kościele ewangelickim dnia 19 maja 1797 roku. Wcześnie obumarli go rodzice - matka Ludwika w 1804 roku a ojciec w 1810. Sześciorgiem pozostawionych dzieci opiekowała się rada familijna, pod nadzorem najstarszego syna Ksawerego. W 1819 roku Ferdynand bierze ślub katolicki w Pęczniewie biorąc za żonę o rok młodszą od siebie Konstancję Joannę Kossowską, córkę Józefa i Marianny z domu Rosen - mieszkającą w Rudnikach, właścicielką dóbr Lubola oraz dóbr Zagórki. Około 1829 roku w Kaliszu rodzi im się córeczka Józefa Marianna.

Potworowscy kronika rodzinna Potworowscy Kronika Rodzinna
Herb Dębno - Dezydery Chłapowski, wyd. 2002 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Książka szczegółowo opisuje ród Potworowskich.
Pierwsze wzmianki o nim występują w źródłach pisanych z początku XV w.
Niestety o Ferdynandzie jest krótka, bo zajmująca zaledwie 10 wierszy poniżej cytowana wzmianka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drugim z czterech synów Ludwiki z Żychlińskich i Andrzeja Potworowskich był Ferdynand,
ur.10.V.1797 r. zm. w 1861 r. Mieszkał w Luboli, leżącej koło Turka,
majątku o obszarze ok. 600 ha, w tym wiele łąk, był tam folwark Ferdynandów.
Pierwszą żoną Ferdynanda była Joanna Kossowska, córka Józefa i Marianny z Rozenów,
brak bliższych danych.
Drugą żoną była Adela Mielęcka ur. 13.VI.1812 r., zm. 9.IV.1877 r. w Dreźnie, córka Janusza i Julii z Potworowskich ze starej gałęzi.
Ferdynand miał tylko jedno dziecko, córkę z pierwszego małżeństwa Józefę zamężną za Królikowskim.
Nie znalazłem dalszych wiadomości o życiu Ferdynandów.

1821

Wielmożny Nikodem Suchorski, liczący lat dwadzieścia trzy, Possesor we Wsi Lubola. - (jako świadek przy sporządzaniu aktu urodzenia narodzonego dziecka) {©}

1825

Feliks Pstrokoński, dziedzic na Dobrach Rossoszyca kupuje od małżeństwa Ferdynanda i Joanny Potworowskich - kolonię Józefkę - za sumę 11 500 złotych i przyłącza ją do dóbr Rożdzały.   {©}

Linia

1827

Tabella miast i wsi 1827

Spis ludności i domów w Królestwie Polskim

W latach 1824 - 1826 na terenie Królestwa Polskiego przeprowadzono spis ludności i domów. Wyniki zamieszczono w publikacji „Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego” wydanej w 1827 r. Wyszczególniono w niej wszystkie, nawet najmniejsze miejscowości, liczbę ich mieszkańców oraz ilość domów, przynależność administracyjną i kościelną, oraz położenie geograficzne, wraz z podaniem odległości od miasta obwodowego w milach pocztowych. Po 1819 roku - 1 mila = 8,53431 km.

- - -
- LUBOLLA - dobra prywatne, 49 domów, 370 mieszkańców, par. Pięczniew, powiat Wartski, obwód Kaliski, woj. Kaliskie, odległość od miasta obwodowego 5 mil. -

1828

Chrzest dziecka urodzonego w Luboli: ...Rodzicami Chrzestnymi byli - Wielmożny ksiądz Kazimierz Oyrzanowski, Proboszcz Parafii Pęczniewskiej i Wielmożna Joanna Potworowska, Dziedziczka Dóbr Lubola.   {©}

1831

Chrzest dziecka urodzonego w Luboli: ...Rodzicami Chrzestnymi byli - Wielmożny Karol Kossowski, dziedzic Dóbr Rudniki i Joanna Potworowska, Dziedziczka Wsi Lubola.   {©}

1835

Chrzest dziecka urodzonego w Leśnicy: ...Stawił się Ferdynand Potworowski - lat trzydzieści w Luboli zamieszkały Possesor.   {©}

Linia

1835

Pierwsza wzmianka pisana o miejscowości Ferdynandów - dnia 22 lipca 1835 roku - chrzest pierwszego dziecka urodzonego we tej wsi.   {©}

A także w tym samym roku:

Pierwsza wzmianka udokumentowana o miejscowości Dąbrowa - dnia 27 grudnia 1835 roku - chrzest pierwszego dziecka urodzonego na tej wsi.   {©}


Jeszcze na początku XIX wieku dobra Luboli graniczyły - na północy z dobrami pęczniewskimi, na wschodzie rozciągały się dobra rudnickie, południe to Rożdzały i Zagórki, a na zachodzie - Brodnia. W 1825 roku Ferdynand Potworowski sprzedaję Pstrokońskiemu - kolonię Józefkę. Około roku 1830, pojawiają się wpisy w aktach metrykalnych z miejscowością o nazwie Jadwichna Nowa wydzielona z dóbr Zagórki
.
Teren był rozległy i niektóre zgrupowania chałup miały indywidualne nazwy.
Zabudowania przy młynie wodnym nazywane były „Młynik”, a okolice leśniczówki to był „Berdychów”.
Do tej pory można usłyszeć jeszcze miejcowe nazwy: - „Kresy”, „Podolszyna” czy „Kolonia”

W 1835 roku z sołectwa Lubola zostają wydzielone dwie miejscowości.

- Na cześć dziedzica Ferdynanda Potworowskiego - folwark na wschodzie Luboli, zostaje nazwany - Ferdynandów - obecnie zajmujący teren od Józefki i od Jadwichny aż po „Kresy” w Luboli.

- Kilka zabudowań na krańcu północno-zachodziej części dóbr Lubola - otrzymują nazwę Dąbrowa. W dokumentach wymieniana często jako Dąbrowa - pustkowie. Jednak miejscowo nazywana przeważnie - „Tutaki”. Przydomek ten Dąbrowa otrzymała prawdopodobnie od nazwiska swych mieszkańców - Tutak.
Pięć pierwszych urodzeń w Dąbrowie to dzieci Wojciecha lub Andrzeja - Tutaków.

Po 150 latach powstający zalew „Jeziorsko” kończy żywot tej osady. Choć prawie cały teren gdzie znajdowały zabudowania ostał się i mieści się na mierzei dzielącej zbiornik od stawu rybnego, to po osadzie i drodze nie ma prawie śladu. Wszystko zarosło lasem, w gęstwinie pozostał się jedynie stojący przydrożny krzyż, ustawiony obok byłych zabudowań państwa Marii i Czesława Domżał.
Dąbrowa mapa 1944 r. Krzyż w Dąbrowie Lubolskiej Napis pod krzyżem w Dąbrowie Lubolskiej     1958

KRZYŻ NA KALWARII
NIKOGO NIE ZBAWI
JEŚLI GO KTO SOBIE
W SERCU NIE POSTAWI
    A. MICKIEWICZ
- - - - - - - - - - - - - - - -
Foto: - 2017
Tadeusz Andrzejewski


1839

W Luboli umiera - Antoni Hendell - Possesor Wsi Luboli - lat pięćdziesiąt sześć mający, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Wielmożną Barbarę z Rydzyńskich wraz z dziećmi - Hortensją i Olimpią - doletnie.   {©}

Antoni Hendell - pomnik Antoni Hendell - epitafium IANOWI ANTONIEMU
     H E N D E L L
 MAIOROWI WOYSK
POLSKICH PRZYWIĄ-
 ZANA ŻONA BARBA-
 RA Z HR. RYDZYN-
 SKICH  POMNIK
 TEN WYSTAWIŁA.
UR:D. 24 CZER: 1788
ZM. 20 PAZD 1839

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do lat 60-tych XX wieku pomnik
ten stał obok na środku alejki
cmentarza, frontem na południe.
Nad napisem przytwierdzony był herb.

Antoni Hendell *1788 r. w Krakowie, syn Piotra i Barbary z Bukowskich - ślub z Barbarą Rydzyńską z Rydzyny herbu Wierzbna, * 1786,
córką Franciszka i Józefaty z Kwileckich.   {©}
Herb Wierzbna Antoni był wojskowym. W 1807 roku jest szwoleżerem 5 kompani, w czasie powstania listopadowego był kapitanem, a w 1831 roku awansował do stopnia majora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej i Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.   {©}
Dwaj jego synowie: Aleksander i Edward - umierają w młodym wieku. Ma jeszcze dwie córki - Hortensję i Olimpię.
Antoni ostatnie lata swego życia spędza w Luboli jako posesor. Jest pochowany w Brodni.
Po śmierci jego rodzina mieszka jeszcze kilka lat w Luboli.
Młodsza, niezamężna Olimpia rodzi w 1840 roku w Luboli córeczkę Malwinę.   {©}
Starsza córka Hortensja wychodzi w 1841 roku za mąż za Józefa Neymann'a - syna Jana, ówczesnego naddzierżawcy Dóbr Brodnia.   {©}
Później osiadają w Dobrach Waliszewice w parafii Chlewo - gdzie Józef jest posesorem.   {©}
Wdowa Barbara wyprowadza się do swoich Dóbr Tarchalin w ówczesnym powiecie Rawicz. Tam w 1844 roku w kościele w Gołaszynie - 47-letna Barbara bierze ślub z 21-letnim - Karolem Józefem Serwacym Fritsch, synem Józefa i Eleonory Kunkiel - szewców z Bojanowa i jednocześnie organisty z Gołaszyna.
Rok później w tym samym kościele 25½ - letnia - córka Józefa Antonina Olimpia Hendell wychodzi za szlachcica herbu Warnia - 32-letniego Tomasza. Lekszyckiego z Leksyc.
W 1852 roku w Swarzędzu, 56-letnia Barbara z Rydzyńskich wychodzi ponownie za mąż, za Jana Maciejewskiego - lat 28.
Zmarła w Kostrzynie w 1879 roku.   {©}

1848

Chrzest dziecka urodzonego w Luboli: Rodzicami Chrzestnymi byli - Wielmożny Ferdynand i Józefa Potworowscy dziedzice Dóbr z wsi Lubola.   {©}

1849

Ślub: Kazimierz Lucjan Królikowski, kawaler, urzędnik Sądu Appellacyjnego ... zamieszkały w Warszawie z Xsawerego i Marianny z Milczanowskich, małżonków Królikowskich, lat dwadzieścia ośm i Józefa Marianna Potworowska, panna przy matce w Warszawie zostająca, urodzona w mieście Kaliszu Guberni Warszawskiej, z Ferdynanda i Joanny z Kossowskich, małżonków Potworowskich lat dwadzieścia mająca.   {©}


  - Potworowski Ferdynand herbu Dębno ... właściciel dóbr Luboli w Kaliskiem, z pierwszej żony Joanny Kossowskiej pozostawił córkę Józefę za Królikowskim, właścicielem dóbr w Królewstwie Polskim, urodzonym z Kossowskiej; z drugą żoną Adelą z Mielęckich {um. 1877 r.w Dreźnie} żył bezpotomnie..   {©}

Nie znalazłem daty rozwodu małżeństwa Potworowskich ani daty ponownego ślubu Ferdynanda. W małżeństwie Potworowskich od dłuższego czasu musiało dziać się niezbyt dobrze. W 1835 roku urodziła mu sią córka Marcjanna, którą miał z 18 letnią panną Józefą Powalską z Leśnicy w parafii Kwiatkowice. W 1849 roku - gdy był ślub córki Józefy, podano do aktu ślubu, że panna młoda mieszka przy matce w Warszawie (a nie przy rodzicach - jak to zwyczajowo się wpisywało).
Druga żona Ferdynanda Adela (Adelajda) Ludwika Cecylia Mielęcka, c. Jana i Julianny Potworowskiej, (ur. 1812 - zm. 1877 w Dreżnie) zamieszkuje w dobrach Luboli.

1852

Chrzest dziecka fornala z Dworu w Luboli: Rodzicami Chrzestnymi byli - Ferdynand Magnuski - Dzierżawca Dóbr Rudniki i Adela Potworowska - Dziedziczka Luboli.   {©}

1852

Chrzest urodzonego w Warszawie w 1851 roku Ferdynanda Królikowskiego, (wnuczek Ferdynanda Potworowskiego): Rodzicami Chrzestnymi byli - Ferdynand Potworowski i Adela Potworowska. {©}

1853

Chrzest dziecka karczmarza z Luboli: Rodzicami Chrzestnymi byli - Borys Nejchart - Donatariusz Dubr Majoratu Góry Bałdzychowskiej i Adela Potworowska - Dziedziczka Dóbr wsi Lubola.   {©}

1861

Nekrolog - Kurier Warszawski KURJER WARSZAWSKI № 250
z dnia 22 październik 1861 roku.

Doszła tu bolesna dla Rodziny i Przyjaciół wiadomość, że Ferdynand Potworowski, właściciel dóbr Lubola, w Powiecie Kaliskim, zostający w Meran w Tyrolu na kuracji, w dniu 12 b. m. życie tam zakończył.

Obwieszczenie spadkowe - Dziennik Powszechny DZIENNIK POWSZECHNY № 30
Wtorek 05 listopada 1861 roku.

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 4903) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, iż po Ferdynandzie Potworowskim właścicielu dóbr Luboli z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położonych, oraz wierzycielu kapitału rs. 9000 na dobrach Pięczniewie w tymże Okręgu leżących, w dziale IV. wykazu pod N. 39 lokowanego; toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tegoż spadku oznaczony jest termin na dzień 2 (14) Maja 1862 r. w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 16 (28) Października 1861 r. Edward Milewski.

linia

1862

Chrzest Anny Julianny Teodory Zuzanany, córki Kazimierza Królikowskiego i Józefy z Potworowskich - Dziedziców dóbr Lubola w Luboli zamieszkałych. Chrzestnymi są - Teodor Jabłkowski i Anna Parzenska. Świadkowie przy sporządzaniu aktu urodzenia: Cyprian Skolimowski i jego syn Jan - dziedzice wsi Popów.   {©}


  Po przeprowadzonym w Kaliszu w 1862 roku postępowaniu spadkowym po zmarłym Ferdynandzie Potworowskim - dobra Lubola przechodzą w ręce córki Józefy Królikowkiej, żony Kazimierza urzędnika pracującego w sądzie Apellacyjnym w Warszawie. Królikowscy przeprowadzają się z rodziną z Warszawy do Luboli, gdzie w sierpniu 1862 rodzi im się czwarta córka - Anna, jako szóste z kolei dziecko w rodzinie. Choć Lubola od 57 lat jest w rękach tej samej rodziny, to w 1862 roku już po raz trzeci zmienia się nazwisko i herb właściciela. Dziedzic Kazimierz Królikowski urodzony 4 marca 1821 w Warszawie jest synem Ksawerego Franciszka Królikowskiego herbu Zaporaj, radnego magistratu miasta Warszawy i Anny z domu Milczewskiej - będzie zarządzał Lubolą do połowy lat 80-tych XIX wieku.

1866

Chrzest Adama Romana Ireneusza, syna Kazimierza Królikowskiego i Józefy z Potworowskich - Dziedziców dóbr Lubola w Luboli zamieszkałych. Chrzestnymi są - Adam Potworowski i Helena Potworowska. Asystencja: Roman Zajączek i Joanna Królikowska. Świadkowie przy sporządzaniu aktu urodzenia: Zenon Piętkowski - dziedzic Dóbr Zagórek i tamże zamieszkały oraz Adam Potworowski - dziedzic Dóbr Krągola, tamże zamieszkały.   {©}

1867

Gmina Lubola, pow Turek, kaliska Gubernia - Liczba mieszkańców obu płci w gminie - 2092.   {©}

1868

Około 19 maja 1868 roku - wprowadzono w Brodni język rosyjski - Akta metrykalne zapisywane są od tej pory cyrulicą.

- LUBOLA - gmina Lubola, Turecki powiat, kaliska Gubernia.
- ЛЮБОЛЯ - Гмина Люболя, Турекскй уездъ, калишская Губерння.

1868

Chrzest Józefy Kazimiery Stanisławy Elżbiety, córka Kazimierza Królikowskiego i Józefy z Potworowskich - Dziedziców dóbr Lubola w Luboli zamieszkałych. Chrzestnymi są - Ksiądz Józef Górzyński i Maria Myszkowska (guwernantka na dworze Lubola) - Świadkowie przy sporządzaniu aktu urodzenia: Józef Skrzypiński - gorzelanny i Adolf Lamecki - ogrodnik, obydwaj w Luboli zamieszkali.   {©}

1871

Wesele Lubola, ślub Józef Glotz - kawaler lat 28, utrzymujący się z własnych funduszy, w mieście guberialnym Warszawa, urodzony w Szadku, a w Warszawie jako urzędnik w Banku Polskim pracujący i panna Prospera Joanna Krystyna Władysława Joanna Królikowska - lat 20, przy rodzicach właścicielach wsi Lubola zamieszkała. Świadkowie: Franciszek Ksawery Królikowski (dziadek panny młodej) – lat 82, utrzymujący się z własnych środków, obywatel miasta guberialnego Kalisz i Antoni Glotz (dziadek pana młodego) – lat 72, dziedzic wsi Sulmów, tamże zamieszkały.   {©}

1873

Przestrzeń (obszar) Guberni, powiatu, gminy:

Obszar gminy Lubola - 9197 mórg.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1 mila² = 9960 mórg, 1 morga = 300 prętów = 0,56 ha)

Gmina Lubola, powiat, Turek, kaliska Gubernia - Liczba mieszkańców obu płci w gminie 3127.   {©}

1876

- Lista gmin w kaliskiej Guberni z oznaczeniem ilości wiosek w gminie, liczba gospodarstw domowych, liczba wolno stojących zagród oraz liczba wszystkich budynków mieszkalnych po zebranych informacjach z 1876 roku:

Turecki powiat - gmina Lubola:

- Liczba osad w gminie - 34
- liczba zagród w gminie - 494
- liczba wolno stojących chat - 0
- liczba wszystkich budynków mieszkalnych - 494
{©}

1878

Wesele Lubola, ślub Antoni Gorzycki - kawaler lat 32 - zamieszkały w Brodni jako Administrator Dóbr Donacyjnych i panna Maria Adela Helena Sebastyna Królikowska - lat 23, przy rodzicach właścicielach Dóbr wsi Lubola zamieszkała. Świadkowie: Ferdynand Królikowski – lat 25, zamieszkały przy rodzicach, właścicielach Dóbr Lubola i Józef Gorczycki – lat 25, zamieszkały przy rodzicach, właścicielach Dóbr Wola Miłkowska.   {©}

1879

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia kaliska, wójt - Kłodecki, pisarz - Lgocki. {©}

1880

О ЛЕСАХ ЧАСТНАГО ВЛАДЕНЯ ВЪ КАЛИШСКОЙ ГУБЕРНIИ
(O lasach w prywatnym posiadaniu - w kaliskiej Guberni)

Nazwa posiadłości, folwarku, przysiółka, osady lub wsi: - posiadłość Lubola

Dworskie lasy:
- nie rozmieszczone, to znaczy nie podzielone na obszary leśne - 67 mórg i 271 prętów
- Rozmieszczone, to znaczy podzielone na obszary leśne - (brak)
Czy są obciążone służebnościami i co dokładnie? - Pastwisko   {©}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia kaliska, wójt - Antoni Jędrzejniak {©}

1881


ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КАЛИШСКОЙ ГУБЕРНIИ на 1881 годъ
(Księga pamiątkowa kaliskiej Guberni z 1881 roku.)


SPIS DZIEDZICÓW, POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W KALISKIEJ GUBERNII

Królikowski Kazimierz, syn Franciszka - właściciel dóbr Lubola
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ogólna ilość posiadanej ziemi - 829 mórg
- w tym ilość lasu - 0 mórg
- ilość ziemi obsianej zbożami jarymi i obsadzonej kartoflami - 210 mórg
- ilość ziemi obsianej zbożami ozimym - 207 mórg

Roczne płatności:
- płatności i opłaty otrzymane w dochodzie państwa - 542 ruble 26 kopiejek
- opłaty które nie wchodzą w przychody państwa - 84 ruble 29 kopiejek
- opłaty publiczne - 162 ruble 60 kopiejek.


ALFABETYCZNA LISTA ZASIEDLONYCH MIEJSCOWOŚCI KALISKIEJ GUBERNII

Gmina Lubola, powiat Turek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aleksandrówek - wieś
Brodnia - kolonia, zagrody, folwark
Brzeg - kolonia, zagrody
Wielopole - folwark
Dąbrowa - wieś
Dąbrowa Lubolska - zagrody,
Jesiony - wieś
Zagórki - folwark
Lubola - folwark
Osowiec - kolonia, zagrody
Przywidz - wieś, zagrody,
Pruśno - folwark zagrody
Rudniki - wieś, zagrody, folwark
Ferdynanów - kolonia,
Józefka - zagrody
Jadwichna stara (Zagórów) - wieś
Jadwichna Nowa - kolonia


- LUBOLA - folwark, gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Wójt Antoni Jędrzejczak
Właściciel dóbr Lubola - Królikowski Kazimierz, syn Franciszka, .   {©}

1882

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Wójt Antoni Jędrzejczak. {©}

1883

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Wójt Antoni Jędrzejczak. {©}

1884

Chrzest dziecka owczarza z Luboli: Rodzicami Chrzestnymi byli - Klemens Krenn i Zofia Wawrowska.   {©}

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Wójt Antoni Jędrzejczak. {©}

1885

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Wójt Antoni Jędrzejczak. {©}

1886

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Wójt Antoni Jędrzejczak.
Dziedzic dóbr Lubola - Klemens Krenn - (Ur. 1858 r. - Zm. 1922 r.) - jest powiatowym doradcą ubezpieczeniowym.   {©}

1887

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Stacja pocztowa Warta, Wójt Jan Kowalski. {©}

1888

- LUBOLA - gmina Lubola, powiat Turek, gubernia Kaliska. Stacja pocztowa - Warta, Wójt Jan Kowalski. {©}

1889

Chrzest dziecka włodarza z Luboli: Rodzicami Chrzestnymi byli - Klemens Krenn i Antonina Moczydłowska.   {©}

linia

1891

Wesele Lubola, ślub Franciszek, Ksawery Andrzejewski - kawaler lat 24, kołodziej zamieszkały w Wilczkowie i panna Marianna Julia Działakiewicz - lat 20, zamieszkała przy rodzicach zarządcach Dóbr Lubola. Świadkowie: Jan Andrzejewski – lat 30, kowal z Luboli i Józef Andrzjewski – lat 28, kowal z Brodni.   {©}

----

Sprzedarz dóbr - Kurier Warszawski KURIER WARSZAWSKI NR. 190
Dnia 12 lipca 1891 roku.

+ Sprzedaż dóbr.
W sądzie okręgowym kaliskim na licytacji publicznej sprzedane zostały dobra Lubola, w pow. tureckim, obejmujące około 300 wiorst. Nabył je za rs. 41,000 adwokat p. Antoni Zgleczewski, podczas gdy poprzedni właściciel przed laty kilkunastu zapłacił za nie rs. 120,000.

1892

Wesele Lubola, ślub Henryk, Stefan Przybylski - kawaler lat 33, pisarz Sądu Gminnego w Lututowie i panna Kamila, Felicja Modelska - lat 20, zamieszkała przy rodzicach zarządcach Dóbr Lubola. Świadkowie: Kajetan Prombczyński – lat 56, dziedzic wsi Zawada, zamieszkały w Sieradzu i Walenty Daniecki – lat 43, arendarz Dóbr Brodnia w Brodni zamieszkały.   {©}

1898


Adam Zgleczewski - krzyż Adam Zgleczewski - napis            BOŻE
      BŁOGOSŁAW
              - - -
          PAMIĘCI
           ADAMA
 ZGLECZEWSKIEGO
          † 1894 R.
 
 
            1898 R.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  - Historia przydrożnego krzyża.

- Jadąc od Luboli, około pół kilometra przed przed wjazdem do Brodni - Dobra Luboli sąsiadowały z Dobrami Brodni.
Przy granicy swych dóbr, po prawej stronie drogi - w 1898 roku dziedzic Luboli - Zgleczewski postawił krzyż, który upamiętniał śmierć jego dziesięcioletniego syna Adama, zmarłego w Kaliszu w 1894 roku.

1899

Ogłoszenie w Gazecie Kaliskiej:
Jeden z piękniejszych majątków ziemskich w naszej okolicy, Lubola, parceluje się obecnie w cenie po 3,600 rb. za włókę.   {©}

linia

1903

Ogłoszenie w Gazecie Kaliskiej:
Sprzedaż przez bank włościański. Majątek Lubola, pow. tureckiego, przestrzeni włók 30, własność ss. Zgleczewskich, sprzedany został przed rejentem Kucharskim za pośrednictwem banku włościańskiego siedmiu grupom, około 80 włościanom, przeciętnie po 3000 rb. za włókę.   {©}

- - - -

Około 1903 roku - przy parcelacji Dóbr Lubola - zabudowania Dworu, oraz ponad 20 ha przyległej ziemi wykupuje Wojciech Ramięga z żoną Marianną z domu Jagiełło.

Marianna Ramięga z domu Jagiełło Wojciech Ramięga     MARIANNA RAMIĘGA z d. Jagiełło

  * 1862 - Wilamów     -     † 1931 - Lubola


            WOJCIECH RAMIĘGA

  * 1851 - Lubola     -     † 1931 - Lubola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- W 1881 roku urodził im się synek Andrzej. Żył tylko 2 lata i 2 miesiące.

Obydwaj rodzice zmarli bezpotomnie na wiosnę 1931 roku.

1930

Około 1930 roku - Marianna z domu Jagiełło wraz z mężem Wojciechem Ramięga przekazują gospodarstwo bratankowi - Tomaszowi, Klemensowi Jagiełło.

Józefa i Tomasz Klemens Jagiełło       JÓZEFA JAGIEŁŁO z d. Musielak

  * 1900 - Poddębina     -     † 1969 - Lubiń


      TOMASZ KLEMENS JAGIEŁŁO

  * 1905 - Zagórki     -     † 1989 - Lubiń

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Mieli pięcioro dzieci: Marian, Józef, Władysław, Maria i Stanisław.

Zdjęcia p. Ramięgów i Jagiełłów uzyskane są ze strony poświęconej p. Marianowi Jagielle, jego życiu i działalności społecznej.


1948


Dwór Lubola -1948

    1948

Były Dwór Dóbr Lubola

- - - - - - - - - - - - - - - -

Foto: - 1948 - Marian Jagiełło - syn Tomasza, Klemensa Jagiełło  - Rzut przyziemia dworu Lubola 1948.

- - - - - - - - - - - - - - - -


Cały budynek miał kształt dużej litery "T". Dachy obu części pokryte były blachą, To uchroniło budynek w czasie pożaru przy końcu lat 50-tych, gdy spłonął stojący tuż po lewej stronie budynek po strzechą, zamieszkały przez państwo Gołygowskich i Bukowskich. Spłonęło też wtedy kilka zabudowań gospodarskich.
Na murze nad oknami piętrowej części budynku od strony zachodniej widniała data - 1882 R.
Około roku 1959 wysoka część piętrowa zostaje rozebrana. Pozostawiona parterowa część stoi do dziś.


2018


Dwór Lubola -2018     2018

Były Dwór Dóbr Lubola


- - - - - - - - - - - - - - - -

Foto własne: - 2018

- - - - - - - - - - - - - - - -


.
Cdn....
Strona w budowie Strona w budowie.
tlo